אהבת חינם מול שנאת חינם

קוראים יקרים ,אחי ואחיותיי היקרים – להלן כתבה קטנה שהיא כוללת בתוכו זוגיות, הורות ויחסי אדם לרעהו.
התקופה שאנו נמצאים תקופת העומר שנפטרו 24 אלף תלמידי ר' עקיבא ,לכן ראיתי לנכון לכתוב מאמר קצר, שהדברים הללו טובים לעכשיו, למשך כל השנה ולכל החיים ,לשיפור איכות חיים טובה יותר .בע"ה שנזכה.

"ואהבת לרעך כמוך", מקור הדברים הוא על פי דברי רמב"ם : "שנאת הלב היא חטא חזק יותר מן הכל " . דבריו יובנו ע"פ מאמרו של רבי עקיבא : "ואהבת לרעך כמוך –זה כלל גדול בתורה " .ממילא יש להסיק גם את ההיפך , האיסור : " לא תשנא " , אף הוא כלל גדול באיסורי התורה . אכן בין שלושת הדברים המוציאים את האדם מן העולם מנו חז"ל את שנאת הבריות , שהיא שנאת חינם.
שני כוחות נבראו בנפש האדם : כוח האהבה וכוח השנאה . לעולם אין מתייחס האדם אל רעהו בקיפאון (שוויון נפש) של שני כוחות אלה , אלא תמיד אחד מהם פועל , והשני נאסף בהכרח (נאלץ להצטרף) כיון שהם שני הפכים מוחלטים , ולא תתכן הויתם יחדיו , ההכרעה מי משניהם יתעורר בנפש ויפעל ביתר שאת –תלויה במעשה. אמנם אף בלי סיבה מעשית (הנראית לעין) , ישנן סיבות צפונות בכוחות הנפש להפיק חן ואהבה לרעהו שהוצג לפניו פעם ראשונה .
מנקודת אהבה זו הולכת האהבה ,גדלה ומתוספת . כמו כן, יש כוחות בנפש להפיק שנאה בלי סיבה מוקדמת , רק בגלל שלא מצא חן בעיניו . שנאה זו הולכת ומתפתחת ביניהם .מה נורא המראה לראות איש משליך חייו מנגד בשביל עמו , ואפילו בשביל אדם אחד לעומת זאת אין מעצור לרוחו להכות נפש האדם השנאוי לו . כל אלה הם המידות הטבעיות כפי שהוטבעו בנפש האדם , ואשר ניתנו לו כל הכוחות והמידות של בעלי החיים בעולם. על כוחות אלה הופקד מפקד חכם–הוא השכל , אשר ראשו האחד מתערה במוחו של אדם גשמי , והשני בגנזי מרומים .(תפקיד האדם לנצל את שכלו) .לנהל את כל צבא המידות ולתקנם תיקון מישרים .

מכל מקום "שנאת הלב" קשה יותר מכל שנאה גלויה , ועליה הזהירה התורה ביותר . שנאת הלב גורמת רעות גדולות בין בני אדם – והיא המידה הפחותה והנמאסת תכלית המיאוס בעיני כל בעל שכל . פרטי המצווה וההזהרות הרבות שהזהירו חז"ל עליה , מטרתם שלא נרגיל את נפשותינו במידה רעה זו , ומבוארים דבריהם במקומות רבים בתלמוד ובמדרשים .
לעומת זה – " איזהו מכובד- המכבד את הבריות " .ממילא התוצאה שעתיד שונא חינם לפגוש היא, שכולם ישנאו אותו , ועל כן מריבה רבה =גדלה בביתו של אדם שלילי זה .
תחילה מצד הוריו ,אחיו ואחיותיו , אחר כך הוא מצרף גם את שכניו וחבריו לקלחת המריבות . אחר נישואיו תמשיך האישה במסורת המריבות , וילדיו שיכנסו לכזו מערכת , לא יוכלו לנהל מערכת חיים טובה וערכית יותר , אלא המריבות יהיו חלק בלתי נפרד מאישיותם , תחילה עם הוריהם , אחר כך עם סביבתם ואחר נישואים , ימשיכו המריבות עם בני הבית , שעתידים להמשיך שושלת מאוסה זו לעוד דור שגם הוא יעשה כך.
בדרך הטבע שונא חינם זה עתיד לפגוש אישה ברמה רוחנית תואמת , שהרי " אין מזוגים לאדם אישה אלא על פי מעשיו . על כן אילו היה שורר ביניהם שלום בית , היתה מנוחת הדעת שלו מאפשרת לו לריב עם כל הנקרה בדרכו , והעוצמה שמקרין אדם שביתו יציב , הייתה מנוצלת לרעת כל אלו שהוא שונא אותם על לא עול בכפם .לכן זיכתה ההשגחה העליונה את הציבור בעובדה שאנשי תככים נישאים זה בזה , והמריבות ההדיות שלהם אינם אלא רק בתוך ביתם ולא גולשים אל מחוץ לו, הם טרודים בהתנצחויות והבאת עדויות מזכות על עצמם ומפלילות על בן/ בת הזוג, וגם כשאחד מהם מביע דעות שליליות על האחרים , אין להם משקל רציני בעיני השומעים , שהרי הכול בזים לו ולהגיגיו , לכן ההגדרה " מריבה רבה בתוך ביתו " היא מדויקת , ולמרות שהוא איש תככים , אין המריבות שלו גולשות מעבר למסגרת הביתית המצומצמת .
יהי רצון שנזכה כולנו לאהבת חינם לכבד אחד את השני אם זה בבית או מחוץ לבית בעבודה או בכל מקום –ונקיים את המאמר : "ואהבת לרעך כמוך "
בברכה
רחמים (רמי) ציונוב

Share Button


לינק לשיתוף: