בעיות התנהגות של הילדים – חלק א

ישנם ילדים שלהורים קל להתמודד איתם ויש אתגרים יותר כבדים או בעיות עמוקות יותר ,כאלה אשר גם אם אינן נוגעות לכל ילד ,אין הם נדירות ביותר . ישנם ילדים רבים , הסובלים מבעיות התנהגות מסובכות מן הרגיל , כאלה הן הנטיות לשקר, לאלימות , לגניבה ,לקנאה ולכעס . יש להתמודד עמן בצורה נכונה ע"י הבנת מקור הבעיה וחיפוש פתרונה .

נביא כמה דוגמאות מנטיות אלו ודרכי התמודדות .

הנטייה לשקר
א)בין השקרן הסדרתי למשקר מחמת לחץ

השקרן הכרוני הוא הילד , שכאשר תעמוד לפניו האפשרות לומר אמת או שקר בלי להסתבך , הוא יבחר בשקר ללא שום התלבטות , הוא עלול אפילו להעדיף את השקר . למה ? ככה – שקר לשם שקר , בלי שום סיבה מיוחדת ואולי זה הסיפוק מהולכת השולל . בכל אופן מצויים ילדים כאלו ,ומדובר ,כאמור באחוז לא גדול . הטיפול במקרים אלו יבוא להלן .

אך לא כל ילד מצוי , הנתפס בדבר שקר , נוכל להצביע עליו כעל ילד עם חריגה התנהגותית מהותית . הבעיה של שקר אינה בעיה רק של דיבור שאינו כשר , שקר הוא התנהגות , שמקורה עמוק ומהותי הרבה יותר , וזו במקרים רבים מציאות של חיים –חיי שקר . אלא שמצב זה דורש טיפול עמוק בסביבה כולה , מה שאינו כלול בתחום העיסוק שלנו .

אנשים חיים לפעמים מתוך סתירה עמוקה בין מה שהם חושבים באמת ,לבין מה שהם מתארים את עצמם בעיני הסביבה . וגם את עצמו , כביכול מרמה האדם , אבל זוהי בעיה שורשית ועמוקה , שרק בעמל רב על המידות נצליח לשרש אותה .

דברי השקר הנם רק ביטוי חיצוני לאשר מתחולל בפנימיותו של האדם . איש האמת הוא " דובר אמת בלבבו " . שיחה שאיננה על טהרת האמת , משקפת תכונה של אי יושר פנימי . אין לו בעיה לומר דברים שאינם אמת , כי הוא בלאו הכי אינו אמיתי , ואפילו לא עם עצמו . דברי השקר ואי הדיוקים הנפלטים מפיו בלי להניד עפעף , הם רק בבואתה של פנימיותו המופלגת , שמזמן השלימה עם ה"בלוף" הגדול של עולם השקר .

רוב הילדים משקרים בגלל הפחד , הם הורגלו לפח מפני התמודדות עם האמת ועם תוצאותיה . עולם השקר מעדיף להתחמק מן המפגש החזיתי עם האמת כפי שהיא . ילד מפחד שאם הוא יודה על האמת , הוא ייענש . הוא פוחד שמא ייגרמו לו בושות . לעיתים מסובך הוא בשקר אחר , וכדי שלא יגלו אותו ויבזהו בעטיו הוא יוסיף עליו שקר נוסף ., וכך הוא טווה סביבו מסכת של כזבים וחצאי אמיתות , וכך מתרגל הוא לשקר , עד שגם הסומק שאי פעם ליווה את שקריו , נעלם לו .

באופן טבעי ילד קטן אינו משקר . נפשו הזכה והחמימה של הילד אינה מסוגלת לכך : " האלוקים עשה את האדם ישר " , ויושרו הפנימי הטבעי אינו מאפשר לו לשקר .
הסתגלות לשקר הנה אפוא הרגל הנרכש , שוחקים את היושר הפנימי , עד שהשקר הופך לשפת דיבור רגילה .
אם לא נקדיש למידה זו את תשומת הלב הראויה , אם לא נעודד אמירת אמת גם כאשר אינה מן הדברים הנעימים –בל נופתע לגלות , כי ילדינו נגוע באי אמירת אמת בצורה קיצונית .

ב) מדוע הילד משקר ?

שום אדם בעולם אינו אוהב להיות מבוקר לא אוהב ביקורת , אף המבוגר אינו נהנה לשמוע הערות על מעשיו , למה ? כי זה גורם לו לחוסר נוחות . גם אם נמצא חכם , שהגיע למדרגת ה" אוהב תוכחות " – אין זה משום שהן ערבות לאוזנו ,אלא משום שמבין הוא בדעתו , כי בחשבון הסופי יהיה הדבר לטובתו , כי רק באמצעותן יגיע לשפר דרכיו .

ילדינו זוכים למנות-ביקורת יומיומיות לא קטנות , בבית מההורים בבית הספר מהמורים ועוד כהנה וכהנה : " למה לא עשית ככה ? , ולמה לא עשית אחרת ? " ייתכן שעד גבול מסוים מציאות זו הנה פרי ההכרח , שהרי הם חייבים ללמוד לחיות כראוי . חלקו של החינוך אכן בנוי על הביקורת , בתנאי שיעשה בצורה נכונה ובמידה הראויה אלא שבכל מקרה קשה ולא נעים לשמוע תדיר תוכחות והערות , מה גם אנו נכשלים בביקורת שאינה לפי הכללים הרואיים , כזו היא ביקורת המופרזת או החדה כתער והפוגעת עד עמקי הנשמה .
והדבר לא רק לגבי הורים לילדים אלא גם בזוגיות בין בעל לאישה ,אישה לבעל , אנו הרבה פעמים טועים בזה ובמו ידינו הורסים כל חלקה טובה
אין פלא אם כן כי הילד מנסה להתחמק מזה בכל דרך מזדמנת ולו באמצעי הפסול של אי אמירת אמת .

ונהיה לרגע כנים עם עצמנו : וכי אנו במצב דומה לא היינו נוהגים כמוהו ?
אם הילד הוא למדן וחריף שכל ,הוא ידע אף לצטט מדברי חכמים , שמותר לשנות (הכוונה לשקר) מפני השלום . וכי יש לך שלום גדול מאי הרגזת ההורים והמורים ? ! וגם " שלום עלי נפשי " , "ושלום על ישראל " …
ייתכן שמנקודת מבט שלו הוא אפילו צודק , וכי אדם אינו " מעגל פינות "מעט מחמת השלום כדי שהבן הזוג לא יקפיד ? ! ובמה גרוע הילד ?

האמת היא שקיימת גם אמירת שקר חיובית , כאשר משקרים כדי למנוע עלבון וצער מן הזולת , הרי שזו התנהגות אצילית , חיובית וראויה גם מבחינת ההלכה .
בואו נתאר לעצמנו ילד נופל ונחבל בגופו , ואמא שלו נבהלת , האם לא נעריך את הילד אשר ירגיע אותה שאומר לאמו תוך כדי הידוק שפתיים מרוב כאב : " זה כלום ,אמא בכלל לא כואב לי ?

הורים יקרים ! בטרם נעניש למשמע דבר שקר היוצא מפי ילדנו , נחשוב , אם אנו עצמנו נוהגים באופן שונה או שמא יש לנו שאיפות דמיוניות לגדל סופר ילדים –מין גדולי ישראל שלא ישנו בדבריהם .

ועדיין לא נגענו בילד ה"שקרן" , כי תחילה עלינו לבודד אותו מרוב המקרים אשר הם בגדר הנורמה , מכיוון שאנו חיים בעולם בעייתי ביחס לשקר . נוכל לקבוע ,כי הסיבה השכיחה והעיקרית לשקר היא לא נטייה התנהגותית קיצונית של " שקר ", אלא ביטוי של " פחד" מפני העונש או מפני הביזיון .

מצב יותר בעיתי הוא ילד המתפתה לשקר גם כאשר אינו מצוי בתחושת פחד .הוא עלול לעשות זאת בהתכוונו לסחוט תשומת לב והערכה באמצעות סיפורו : " כן גם אנו היינו שם " –הוא יאמר . " גם לנו יש בבית מכשיר כזה "- הוא "יפנטז"
מצב כזה הוא יותר חמור , שכן הוא מעדיף לשקר עבור תועלת קלה לחיות בדמיון נעים של רגע .

המשך יבוא
בברכה
רחמים (רמי)ציונוב

Share Button


לינק לשיתוף: