דרכים רבות לעזור ולהשכיל

דרכים ארוכות עובר האדם עד להגעתו לחיי יום, יום חיי עבודה, משפחה ושיגרה טובה.

האדם נולד ללא ידע של איפה, מתי ולמה, לכל דבר בחיינו יש דרך ויש לדעת את הדרך תוך כדי ניסיון ולימוד מרצון,
ככלל הידוע "החיים הם בית הספר", ללמוד זה טוב וזה מחזק את חושיי המוח, מוח האדם בנויי בכך שהוא צובר מידע
ושומר את המידע לצורכי שימוש עתידי.
ככל שהאדם לומד ומשכיל כך חייו הופכים לקלים ולזורמים, אדם שרוצה להצליח בחייו עליו ללמוד ולהשכיל וללמד את
הבריאות, ככל שייתן האדם לחברו מידע על נושא מסוים כך יוכלו לפתור את בעיותיהם בקלות רבה.
מעשה באדם שכל חייו רצה להשכיל ולא ללמד, בטענה שאין ביכולתו לבזבז את זמנו ושגרתו, יום בהיר היה האדם הזה
מרכיב בביתו מכשיר שהיה עליו להפעילו בהקדם ולא אשתו תחזור ממקום העבודה ותכעס עליו, כמובן שידידנו לא היה
רוצה להכעיס את רעייתו מכיון שהיא לא הייתה אישה כל כך רכה אלה ההפך הוא הדבר, הייתה אשתו אכזרית ורעה.
מנסה ידידנו להרכיב ולא מצליח במעשיו, ניגש לשכן והשכן עונה לו בהתאם למעשיו: שכני היקר אין אני יודע בהרכבת
המכשיר אם כי הנך חכם ובעל ידע עשיר ואין אתה יודע להרכיבו?
ידידנו פונה לשכן מצידו השני של הבית ושואל את שכנו האם אתה יודע להרכיב מוצר זה שהבאתי לביתי?
עונה השכן: לא שכני היקר אין אני יודע להרכיבו, היתכן שאתה בעל ידע כה רב ובקיא במעשיך אין יודע להרכיב מכשיר
ולו פשוט זה? עונה ידידנו לשכנו אני יודע רק רציתי לראות אותכם אם אתם בקיאים במעשיכם וזאת הוא אמר להם בכדי
כמובן ללעוג ולהראות את ידיעתו במעשיו וחכמתו, ולמרות גאוותו לא הצליח כלל להרכיב את המכשיר עד כחצי שעה
לפני שהאישה הרעה שלו מגיעה לביתו.
ניגש אליו שכן שלישי שהיה מאזין לדברים שבינו לבין שני שכיניו, היה זה שכן בן 90 מבוגר וחכם אשר ידע איך לגעת
בלבו של זה האדם ואמר לו: ידידי היקר ושכני האהוב הייתכן שגאוותך תגרום לסכסוך בינך לבין רעייתך?
מוריד השכן את ראשו ומבקש את עזרתו של השכן המבוגר ואז השכן המבוגר קורא לשכניו וארבעתם יחדיו מרכיבים את
המכשיר ומיד לאחר פרדתם באהבה ובסליחתו של ידידנו מגיעה אשתו היקרה ורואה שהמכשיר במקומו ומשבחת את
בעלה היקר, ונושקת לשפתיו נשיקת תודה.
מכאן אנו למדים שאין להתגאות על ידע או מעשה שעשינו ועל חכמתנו אלה לשמש את החכמה והידע ולעזור לכל אדם אשר
יזדקק לעזרתנו, לפעמים מעזרה לזולת אתה לומד עוד משהו מיוחד שלא ידעת, משהו שלא ראית בחייך וזאת לראשונה.
ומכאן אני שולח לכם את הפסוק האהוב עלי: "ואהבת לרעך כמוך", תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב.

ומכן אני מקדיש לכל קוראי האתר אשר עוקבים אחר כתבותיי את השיר הבא שכתבתי לזמרת מחוץ לארץ.
אתה מלכי אני אהובתך
מילים ולחן: מני חן

בית א':
לחבק אותך לאהוב מהנשמה,
אתה מטייל בחלומותיי,
לך השיר שירה, שירת אהבה,
אתה אהובי חץ בלבי.

פזמון:
בחיי אני נשבעת,
לאהוב רק אותך,
בחיי מבקשת ממך אהבה,
בחיי אני נשבעת,
לאהוב רק אותך,
מבקשת ממך אהבה כנה.

בית ב':
בחלומי אתה מופיע,
בגלימה עשירה,
קטיפה אדומה מלך האהבה,
אתה מלכי אני אהובתך,
מלכה אותי הבטחת,
אהיה בשבילך.

 

אני מאחל לכם קוראים יקרים, חודש של אהבה אחווה ובריאות איתנה, הצלחה בכל דרכם ושתצליחו לעזור לזולת ולהשכיל
בכל מעשכם ודרכם אמן.

מאחל מכל הלב
מני חן
מנכ"ל ב.ב. ווסטוק

Share Button


לינק לשיתוף: