והיא שעמדה לאבותינו – מאמר לפסח

ככל שעברו הדורות וככל שארכה הגלות , גדל הנס והפלא יותר ויותר , עד שיש מי שהעלה נס זה של קיום עם ישראל , במעלה יתירה מהניסים ונפלאות שהיו ביציאת מצריים . וכן כתב רבי יעקב עמדין :

" מי שמעיין בייחוד ענייננו ומעמדנו בעולם , אנחנו האומה הגולה , שה פזורה אחרי כל מה שעבר עלינו מהצרות והתמורות אלפיים מהשנים … כל האומות הקדומות אבד זכרם…. ואנו הדבקים ב-ה' , חיים היום , חיי נפשי כי בהתבונני בנפלאות אלה , גדלו אצלי יותר מכל הניסים ונפלאות שעשה ה' יתברך לאבותינו במצריים ובמדבר ובארץ ישראל . וכל מה שארך הגלות יותר , נתאמת הנס יותר ונודע מעשה תקפו וגבורתו " ( בהקדמה לסידור בית יעקב)

מה הלאה ?
גם כיום גדולה הסכנה לעם ישראל להמשך קיומו של עם ישראל .וגם כיום ישנם רבים השואלים מה יהיה עתידו של עם ישראל ? .
אבל כאשר מסתכלים על ההיסטוריה היהודית מתחזקים באמונה ובביטחון בשומר ישראל שלא יעזוב את שארית ישראל , כשם שלא עזבם עד היום . עם ישראל ימשיך להתקיים עד עולם .
ברוך שומר הבטחתו לישראל – היא ההבטחה של נצחיות עם ישראל . והיא ( ההבטחה של נצחיות עם ישראל ) שעמדה לאבותינו ולנו . שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו , אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם .

כל אחד ואחד שיתבונן בחיים שלו  מאז שהוא יצא לאוויר העולם אם הוא יתבונן יראה וימצא שנעשו איתו אלפי ניסים ונפלאות .
בכל אחד מאתנו יש את הכוחות מיוחדים איתנים וחזקים , והם צפונים עמוק בתוך הנפש של כל אחד ואחד , ואם האדם יתבונן היטב , היטב , יתחבר למי שאמר והיה העולם בצורה אמיתית  , בלי לעשות חשבון מה יגידו האחרים ומה יחשבו ,  וילך בדרך הזאת , יגלה שיש לו כוחות נפש עצומים , מתנה נפלאה שהבורא העניק לנו ,  יראה  בע"ה ניסים ונפלאות , גם עכשיו בתקופה שלנו .

יהי רצון שהשם יגאל אותנו את העם ישראל  בכלל כאומה  , וגם את כ"א ואחד  כפרט , מהצרות , מהקשיים , מהלחצים , מהמייצרים  שיש לכ"א  , שנזכה להרגיש את החירות אמיתית את השלוה האמיתית .

Share Button


לינק לשיתוף: