חוק ההסדרים: הסבסוד למוסדות חרדיים יקוצץ !

פגיעה קשה במוסדות החינוך החרדים: טיוטת חוק ההסדרים של שר האוצר קובעת כי התנאי להכרה במוסד שאינו רשמי יהיה לימודי אנגלית, מתמטיקה ועברית בהיקף של 55% משעות הבסיס.

עוד בתוכנית: הנפקת 20% ממניות רפאל והתעשייה האווירית בבורסה והקלות לייבוא חלקי חילוף לכלי רכב

 מאת: מערכת האתר (פורטל החדשות הבוכרי) יום רביעי 24/4/2013 10:05

חוק ההסדרים שיוגש לאישור הכנסת כולל בין היתר קיצוץ המימון למוסדות חינוך שאינם רשמיים, על פי הדו"ח, יסובסדו רק מוסדות חרדיים שמלמדים 55% לפחות מלימוּדי הליבה.

על פי טיוטת החוק, שיוגש בקרוב לכנסת לקראת העברת התקציב, "התנאי להכרה במוסד מוכר שאינו רשמי יהיה לימודי הבסיס והיסוד בהיקף של 55% מכלל שעות לימודי הבסיס והיסוד בהתאמה במוסד חינוכי רשמי, ובנוסף השתתפות בבחינות מדדי יעילות וצמיחה בית ספריים בהיקף ובמתכונת של מוסד חינוך רשמי".

במסמך של האוצר מוסבר, כי "תנאי סף לתקצוב הוא 75% לימודי היסוד… מוסד שמלמד פחות מכך מתוקצב כמוסד פטור ברמה של 55% ומחוייב בהתאם ב-55% מלימודי היסוד.
על כן מוצע לקבוע, כי תנאי הסף להכרה במוסד מוכר שאינו רשמי יהיה לימוד של לפחות 55% מלימודי הבסיס והיסוד".
התקצוב יהיה בהתאם לאחוזי הלימוד בפועל של לימודי הבסיס, ועד למקסימום 75%.

עוד עולה, כי תקציב רשתות מעיין החינוך התורני ומרכז החינוך העצמאי יותנה בהשתתפות במבחני מיצ"ב ובמבחנים בינלאומיים.
כמו כן, תוקם ועדה שתבדוק כיצד להעלות את אחוז הזכאים לבגרות בקרב האוכלוסיה החרדית.


מקצץ לחרדים – לפיד שר האוצר

"מספר התלמידים במוסדות החינוך במגזר החרדי צפוי להגיע לכ-26% מכלל התלמידים בישראל לקראת סוף העשור.
שיעורי התעסוקה והפריון במגזר החרדי נמוכים באופן משמעותי מהמגזר הכללי,

סעיף נוסף בטיוטה עוסק בשקיפות בתקציבי החינוך. "רשות מקומית תדווח למשרד החינוך את נתוני המשאבים המועברים ממנה למוסדות החינוך המצויים תחת אחריותה או בהפעלת ברמת מוסד חינוך".

Share Button


לינק לשיתוף: