חוק ומשפט בישראל

מדינת ישראל בת קצת יותר מ-64 שנים ובעלת חוק ומשפט משלה, ברם, מושפעת היא ממאפייני חוק ומשפט נוספים אשר השתרשו בה לאורך השנים, אם מתוקף חוקות קודמות משלטונות קודמים כאן ובין אם השפעות נוספות, מה שבטוח הוא שמדינת ישראל ייחודית במרקם והרכב החוקים שנחקקו ונחקקים בה, בכל תחום שהוא. חלק מהחוקים הינם גרסאות מקומיות של חוקים בינלאומיים וחלקם חוקים מקוריים אשר נחקקו לפי המשפט העברי, בהתאם לרוח התקופה, המציאות והלך המשפט בישראל. להלן סקירתם של המקורות העיקריים למשפט הישראלי.

חוקים מהתקופה העותמאנית
האימפריה העות'מאנית, היא השלטון התורכי, שלטה במדינת ישראל והאיזור כולו עד שנת 1917. אי לכך, ארץ ישראל כולה היתה נתונה תחת חוקיה של האימפריה ולדיניה, הפליליים והכלליים. כמו כן דיניה האזרחיים של האימפריה העות'מאנית בכלל וארץ ישראל בפרט היו מוסדרים במה שנקרא בזמנו ה"מוג'לה". מאפייני חוקים אלו היו קדומים בעיקר, אמנם הם הותאמו במעט לתקופה, אך לא היו מתקדמות כמו בשאר חלקי העולם, הן בעייני ראיות והן בעינייני עונשים. עד היום, חלק מן החוקים הללו מושרש היטב בסעיפי חוק ומשפט ישראליים רבים.
חוקי הבריטים
לאחר נסיגתה של האימפריה העות'מנית מישראל הגיעו ימי המנדט הבריטי, אשר בתקופתו הורה על הישארות חוקי העותמאנים, בהתאם כמובן לזמן ולמקום, לעומת זאת, מקרים שבהם הדין הטורכי אינו יכול להכריע, יכריע חוק ומשפט אנגלי. מעבר לכך, נחקקו חוקים אנגליים חדשים בעבור ארץ ישראל כגון חוק המתייחס לשטרות בעלות וחוק נוסף העוסק בנזיקין, כמו כן הונהגו שינויי חקיקה אשר הותאמו לבריטים מבחינת נוחות כמו נושא הוצאת שימוש במושבעים במהלך המשפט, על מנת שלא לערב את תושבי הארץ במימוש חוקי השלטון, למרות הנוהג הבריטי המקורי.

ימי הקמת המדינה וחוקים נוספים
הקמת המדינה הביאה עימה הקמת גוף מחוקק זמני עד להקמת מושב הכנסת. גוף זה התאים חוקים הן חדשים והן קיימים לרוח התקופה והמקום וכן מאז ועד היום נוספו חוקים חדשים וישנים גם יחד, חלקם פיתוחי חוקים קיימים וחלקם אף לקוחים מהמקורות של המשפט העברי הקדום, עם כמבן שינויי מודרניזציה. כיום הגוף מחוקק בישראל הוא הממשלה, ואילו בתי המשפט בישראל הם מוציאי החוק לפועל ופוסקי הדין, בהתאם לכך.

בתוכנית " חוקים ברשת זכויות למאזין " ננסה יחד ללמוד על החוקים והזכויות המגיעים לנו והנדרשים מאיתנו לקיים על מנת לשמר את המדינה כמדינה חוקית דמוקרטית .

Share Button


לינק לשיתוף: