כוח המחשבה

נתבונן יחד באחד הנושאים שבדרך כלל פחות מתעסקים בו, אבל הוא כל כך מרכזי בחייו של כ"א מאיתנו והוא "כוח המחשבה" .

מאת: רחמים ציונוב, לפורטל החדשות והרדיו ב.ב. ווסטוק, יום שלישי 18/2/14 ; חינוך ומשפחה

 
בדרך כלל רובנו רגילים לעסוק בצד המעשי, הפעילות בשטח, כל מה שנוגע לעשייה, לבנייה, לפעילות,
בדרך כלל מתקשר בתודעה שלנו לכל מה שנוגע במישור הפיזי, לפתוח עסק, להתארגן, לבנות, לייצור, לבצע, לבשל,
כל מה שקשור לתחום הפיזי .
זה מה שבעצם נוגע יותר למציאות היום יומית שאנחנו רגילים לעסוק בה , אבל המחשבה בדרך כלל נתפסת כפועל יוצא של נתונים ,אינפורמציה . לכולנו יש בראש ידיעות שונות , מחשבות שונות , ומהי המחשבה ? אין בעצם מה לעבד כאן או לבנות,
אלא ע"פ הידיעות שיש לי על זה אני חושב במשך היום וכך זה זורם , כלומר המחשבה נתפסת כהפרשה מסוימת שהמוח מפריש לאחר שיש בו כבר נתונים ואינפורמציה שספגנו במשך ימי חיינו , אבל לשבת ולעבד את המחשבה , לייצר, לבנות ,לנסות לשפר, רוב בני אדם לא עוסקים בזה בכלל .

רוב בני אדם מתעסקים בחלק המעשי יותר , הפיזי , רוצים לראות תוצאות בשטח , אבל חשיבה זה לא דבר שנקשר בדרך כלל ליצירה אישית שאדם יוצר , אלא תן לחיים לזרום.

 

לאמתו של דבר כשבוחנים את דברי חז"ל ובדורנו גם המדע הולך ויותר חוקר את הנושא הזה . מתברר שאנחנו יכולים לשפר מאוד את החיים שלנו כשנתבונן בחשיבה נכונה , נבנה חשיבה , את החשיבה הנכונה , לא ניתן לחשיבה לזרום איך שבא וכפי שהוא רוצה , אלא נייצר ונבנה .

אנחנו נתבונן הן במחקרים אחדים שנעשו בזמננו ,אבל בעיקר נתמקד בדברי חז"ל , פסוקים , עמדת היהדות , חכמי הקבלה , מהו בעצם כוח המחשבה שיש באדם ? ואיך נוכל להגיע לחיים איכותיים וטובים יותר ע"י המחשבה הנכונה , ומחשבה חיובית .

יש מחקרים שמצביעים כך שאפילו מחלות שנוגעות לתחום הפיזי ע"י חשיבה נכונה שנקרא בשם
" דמיון מודרך " , האדם יכול להתעלות להתרומם ולהשפיע אפילו על תאים שנהרסו להבנות מחדש .
אלה דברים שנתפסו בעבר כמאוד רחוקים מהמציאות והיום הנתונים בשטח מוכיחים שהמצב הנפשי של האדם מאוד משפיע על המציאות שלו .

בעל שם טוב אומר כך : " האדם נמצא במקום שמחשבותיו נמצאות" . כלומר אנחנו יכולים לשבת כאן באולם הזה , אבל בפועל האדם יכול להיות לא כאן , אלא במקום אחר לחלוטין . נתאר לעצמנו אדם שיושב בחתונה שמחה , ניצול שואה , מחתן אחד מהנכדים שלו או נינים שלו , הוא יושב שם באולם , כולם רוקדים ושמחים מסביב , והוא לפתע צולל במחשבותיו אל שנות האימה והוא בדמיונו שוב חוזר רואה את האסון ואת הצרות וכל כולו שוקע במחשבותיו באותם הימים הקשים .

בואו נשאל את עצמנו מהי האמת ? איפה האדם הזה נמצא באולם שמח , רוחש וגועש , ריקודים ושירים או שהוא נמצא בתקופת השואה אף על פי שמבחינה פיזית הגוף נמצא כאן , אבל באמת האדם נמצא במקום שהמחשבות שלו נמצאות .

יכול להיות גם הפוך , אדם יכול להיות נמצא בכלא , הוא חושב ל הזמנים הטובים , על עתיד , על העבר , הוא מתחזק, בפועל הוא נמצא במקום שונה לחלוטין .

ניקח למשל את ר' שמעון בר יוחאי כדוגמא , בזמן שהיה במערה , הרי הוא לא הלך למערה מרצון . הרומאים בקשו להרגו מכיוון שהוא דיבר נגד המלכות , הוא ברח מהעיר והתחבא במערה מחוץ לעיר עם בנו ר' אלעזר . ישבו ועסקו שם בתורה 12 שנה . חז"ל אומרים לא היו צריכים כל הזמן לברר מתי ימות הקיסר ויתבטלו הגזרות , כפי שהיה מקובל בזמנים ההם כשמת הקיסר מתבטלות הגזירות , כל האסירים יוצאים לחופשי . לא בזה הם עסקו 12 שנה , הם ישבו ועסקו בתורה . חז"ל מתארים את המצב – המצב לא היה קל בכלל ,לאכול 12 שנה רק חרובים ולשתות מים , אני לא יודע מי מאתנו מצליח להתמודד עם זה שבוע אחד ? ננסה לאכול חרבים ולשתות רק מים שבוע אחד .
12 שנה היו שם במערה לא היה להם בגד להחליף אלא הבגדים שבאו איתם . מספרים חז"ל שבזמן שהיון עוסקים בתורה , חפרו בור באדמה היו מתפשטים נכנסים לתוך הבור מכסים את עצמם בעפר ועוסקים בתורה . כשהיו רוצים להתפלל היו יוצאים , לובשים את בגדיהם ומתפללים משום כבוד התפילה עם הבגדים . לא רצו שהבגדים יבלו , לכן נהגו בצורה כזאת .12 שנה נהגו ככה .

כשיצאו לאחר 12 שנה עלו והתרוממו לדרגה רוחנית כל כך גבוה עד כדי שלא יכלו לעכל איך יתכן שאנשים מסוגלים לעבוד לפרנסתם . בכל מקום שרבי שמעון ובנו נותנים עיניהם מייד היה נשרף , כך מספרת הגמרא , כלומר הרוחניות הפנימית שלהם , הנשמה שלהם יכלה להקרין כל כך , להקרין עוצמה עד כדי שהמבט היה יכול לשורף שדות , כך מספרים חז"ל , קרינת עין בעוצה אדירה , עד שיצא בת קול ואמרה : " להחריב עולמי יצאתם ? " , חזרו למערתכם .

חזרו למערה עוד שנה , אחרי שנה מספרים חז"ל ש- רשב"י שהיה מבוגר יותר התיישב , נרגע יותר , יצא והיה מבין ומעכל שיש עוד אנשים שלא בדרגה שלהם , ור' אלעזר בנו עדיין , בכל מקום שהיה נותן עיניו היה שורף , היה רשב"י נותן עינו ומרפא .

דברים פלאיים מעבר לטבע שחז"ל מספרים , כשהגיעו לעיר ו ר' פינחס בן יאיר חמיו של ר' שמעון לקח אותו לבית המרחץ ושפשף את בשרו מכל העור הקשה לאחר 12 שנה של חיים האלה , היו עיניו של ר' פינחס בן יאיר זולגות דמעות , והדמעות היו נופלות וחודרות לתוך הסדקים של העור של ר' שמעון , והיה צורח ר' שמעון , כאב לו , שורף לו , דמעות מלוחות . אמר לו ר' פינחס בן יאיר : " אוי לי שראיתיך בכך " . תראה לאיזה מצב הגעת ? איך העור שלך נראה ?
אמר לו רק שמעון : אשריך שראיתני בכך , שאלמלא ראיתני בכך לא היית מוצא בי כך " . אם לא היית רואה אותי במצב כזה לא הייתי זוכה לדרגה רוחנית כזאת גבוה .
לא לחינם זכה רשב"י שהוא חיבר את הזוהר הקדוש , לפניו נגלו סתרי תורה , סודות התורה כשהוא היה במערה . כל אדם שהיה נמצא במצב כזה , בורח ונמצא בייסורים ובצער הרי היה יכול להיכנס לדיכאונות ולעצבויות ולאבד את השפיות , לעומת זאת ר' שמעון אומר לחמיו לר' פינחס בן יאיר :
" אשריך שראיתי בכך . אם לא היה עבור עלי מה שעבר לא הייתי זוכה לגדולה כזאת . הוא מרוצה ממה שהוא עבר .

ובאמת שאדם יימצא במצב כזה במצבים הכי קשים שלו כמו שמספרים אותם השבויים שהיו בסוריה במשך כמה שנים , אותם אנשים שיותר העסיקו את עצמם בהתבוננות , בחשיבה חיובית הם חזרו שפויים
ואלה שלא יכלו להתמודד יצאו מדעתם . כי האדם נמצא במקום שמחשבותיו נמצאות . ככל שהוא מחנך את עצמו במחשבות טובות , מחשבות חיוביות , לא חשוב איפה הגוף נמצא פיזית אלא המחשבה .

חכמי הקבלה מציינים שלא לחינם האדם הולך זקוף על רגליו בעוד בעלי חיים כפופים ראשיהם בדרך כלל כלפי מטה . האדם נחון בכך שנשמתו בא לידי ביטוי מרכזי ביותר באמצאות החשיבה שבו . לבעלי חיים אין מחשבה , בעולם הדבורים אין מצב שיעשו אסיפת דבורים ויאמרו נמאס לעשות את הכוורת הזאת , הוא כבר אלפי שנים . וכולם מתפעלים מהכוורת איזה יופי – משושה כזה , איזה חוכמה . אז יאמרו נמאס , אולי נעשה משהו חדש , בואו נבנה בצורה של מגדל מסוים , אין מושג כזה בעולם החיים אין להם מחשבה . כשאתה מתפעל מהכוורת ,אתה מתפעל בעצם מאנסטינג המוטבעים שבו . אין כאן איזה יצירה שחשבו ובאו והחליטו נעשה , ננצל את המקום , נעשה את הכוורת בצורת משושים , אלא כך הם בנויים וככה זה הטבע . כל פר בטבע שנתבונן בו לאמתו של דבר הוא אינסטינג מוטבע .

האדם מובדל מכל יצורי חיים בבריאה בכך שיש לו נשמה , יש נפש, רוח , נשמה , חיה ויחידה .
הנפש היא נפש בהמית שנמצא אצל כולם , הרי אם נחשוב ברצינות מי הוא בעצם האדם שמרגיש צורך לאכול , איזה חלק באדם מרגיש צורך תאוות אכילה ? אם נאמר שהנשמה , הרי הנשמה היא רוחנית , מה לה וללחם ? אם נאמר שהגוף , הרי הגוף הוא גשמי לחלוטין , היא כמו אבן , כמו שולחן ? איך הוא מרגיש שהוא זקוק למזון ?

מסביר הארי הקדוש שהנפש היא החלק הכי נמוך בנשמת האדם . נפש, רוח , חיה ויחידה בסדר העולה . הנפש היא הרדודה ביותר , יש אותה גל לבעלי חיים ולכן האדם דומה לבעלי חיים בתאוות שלו וברצונות מכיוון שהנפש היא המחברת בין הגוף לנשמה שהיא הרוחנית , הנפש היא עכורה שיש בגוף , ואז היא המרגישה את הצורך לאכול ולשתות . כשהיא מרגישה שלגוף חסר , היא המדווחת , כי היא נמצאת על הגבול , היא המחברת . מקום משכנה בכבד .

לעומת זאת הרוח היא שוכנת בלב ,היא הגבוה יותר , היא מופקדת על הרגשות .הרגשות זה חלק הנעלה יותר , הרוח מופקדת על הרגשות ומקום משכנה בלב , לכן אם האדם שמח הוא מרגיש שליבו מתרחב , אדם עצוב מרגיש שליבו מתכווץ , אדם מתגאה מרגיש שליבו מתרומם , כועס ליבו רותח ,כי הרוח נמצאת שם .

הנשמה שוכנת במוח , הנשמה היא חלק השלישי , גבוה יותר שהיא נמצאת במוח של האדם , ולכן אותו ג'ל בשרני מסוגל לחשוב , לתכנן תוכניות . וזו הסיבה אומרים חכמי הקבלה שאדם הולך זקוף ולא כפוף , מכיוון שנשמת האדם שאותה אין לבעלי חיים היא נמצא בראשו , במוחו . מטבע הדברים היא מרימה את כל הגוף כלפי מעלה . ננסה להעמיד אדם מת הוא לא יעמוד , הוא ייפול , האדם יכול לעמוד , הבהמה כשהיא חייה גם היא עומדת אבל תמיד כפופה .

מעניין שייצור שדומה לאדם הוא הקוף , לא כל הקופים , יש קופים קטנים תמיד על ארבע , אבל יש קופים שמאוד דומים לאדם שנקראים קופי האדם . בתלמוד חז"ל מספרים לנו שהקופים האלה נוצרו מהאדם השורש שלהם באדם . חז"ל אומרים שבתקופת דור הפלגה , אותו דור שבנה את מגדל בבל המפורסם היו אנשים שביקשו למרוד באלוקים , אז אמרו נבנה מגדל שראשו מגיע בשמיים ונלך ונלחם באלוקים . בתרגום יונתן בן עוזיאל כותב שם שהם לא היו טיפשים כל כך לומר שנעלה למגדל נכנס לתוך השמיים פיזית , הם התכוונו נבנה מגדל שייצג מלחמת אדם באלוקים . נבנה מגדל בגובה הכי אדיר שנוכל להגיע אליו , הכי עצום במוגשים ההם לבנות , ויכלו . רואים עד היום את מקומות הגבוהים בעולם שנבנו בעולם העתיק . בראש נציב פסל עם חרב מונפת כלפי מעלה וזה יסמל את מלחמת האדם באלוקים לא רוצים שאלוקים יתערב בטבע . והקב"ה אומר למלאכים הבא נרדה ונבלה את שפתם , בלבל להם את הלשונות . נבלה לשון נבילה . ניקח את השפה העברית שעד אז דיברו באותה שפה , ותהי הארץ שפה אחת ודברים אחדים , דיברו בלשון הקודש שבו נברא העולם .

נבלה –לשון נבילה כמו פרח נבול , וכן ניתן לראות באמת בהרבה שפות את השורש העברי של המילים שיש להם היום בשפות השונות , כמעט בכל השפות בעולם . מחקרים שלמים נעשו בעניין הזה , לא כמו שמקובל עדיין בעולם המדע לחלק את השפות למשפחות מסוימות .
ע"פ היהדות שורש לכל השפות בעברית בלשון הקודש , שאר השפות היא נבילה של לשון הקודש . אפשר לראות במילים מסוימות כמו אויר – הפך להיות אייר באנגלית , בצרפתית השש והשבע ועוד הרבה מילים כאלה שניתן להרגיש את ההקשר .

את המנהיגים שבהם שבאותו הדור מספרים חז"ל בתלמוד הקב"ה שהפך אותם לקופים , את אותם שיזמו היוזמה הזו . לכן ע"פ היהדות דרווין צודק שיש קשר בין האדם לבין הקוף , אבל לא כמו שהוא סבר בטעות ומתוך דמיון שלו שאם יש דמיון ביניהם אז זה אומר שהקוף הוא הקדום והאדם התפתח ממנו . ע"פ היהדות אותם קופי אדם , היו גם קופים בזמן הבריאה , אבל אותם קופי אדם אדרבא שורשם באדם שהפכו להיות קופים . דבר שהתרחש לפני כ-4,000 שנה , כך מספרים לנו חז"ל במסכת סנהדרין . אז באמת באותם קופים אפשר לראות גם את הדמיון , אבל רואים שזה אדם , ההליכה וההתנהגות עדיין ,גם צורת הליכה שווים עדיין לבעלי חיים .

לעומת זה האדם נזר הבריאה הולך ברגליו כדי שהמוח יעמוד בראש . אם האדם היה כפוף אז המוח והגב אצל בעלי חיים היה באותו גובה . לאדם יש חשיבה שאין לבעלי חיים .

הרחבנו בנקודה הזאת מכיוון שחכמי הקבלה שמים דגש גדול על המעלה של האדם בהיותו חושב מה שאין לבעלי חיים . " והאדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה " . הרי ידוע שהעולם נברא ב- אותיות שם הויה – י'.ה'.ו'.ה' . ארבע עולמות – אצילות , בריאה ,יצירה עשייה .
נשמת האדם שמקבילה לזה , אם ניצור טבלה הרי בטבלה זה יוצא ככה שם הויה מלמעלה למטה – י' למטה ממנו – ה' , למטה – ו' ואחר כך- ה' , כשקוצו של – י' הבליטה הקטנה יש לה י' למעלה היא המחברת לאור אין סוף של כל העולמות שנברא באותיות האלה . כנגד ה' יש לנו עולם אצילות , אבל כנגד קוצו של י' יש אקט הגבוה יותר שהוא המחבר בין כל העולמות לאור אין סוף . נמצא שבטבלה המקבילה ו- ה' עולם האצילות למעלה ממנו אקט שהוא מקביל לקוצו של י' אצילות ,בריאה , יצירה עשייה .

נשמת האדם אם נמשיך הלאה הרי היחידה היא הגבוה יותר מכולם מקבילה לאקט ולקוצו של י' .
החיה שהיא החלק הרוחני השני במעלה זוהי מקבילה לעולם האצילות שמקביל ל- י' , אחר כך הנשמה מקבילה בהתאם וכן הלאה עד סוף בסדר עולה – רוח , נשמה חייה , יחידה , חמשת חלקים האלה כנגד חמשת אותיות הויה , הכוונה ארבע אותיות עם קוצו של י' .
נמצא ששורשו של כל חלק רוחני שיש בנו הוא באחד מהעולמות האלה .

Share Button


לינק לשיתוף: