כתוב לנו

מערכת רדיו ב.ב. ווסטוק מענה קולי
טלפון: 03-5371008
דואר אלקטרוני מחלקות הרדיו

Director@bbvostok.com :למנכ"ל ב.ב. ווסטוק

News@bbvostok.com :למערכת החדשות

Admin@bbvostok.com :לתמיכה הטכנית

Share Button