מאמר לפורים

לעילוי נשמת סבי מר חזקיה בן פנינה זצ"ל

כשחז"ל מציינים ראשי תיבות של אלול , זה פסוק שמופיע במגילת אסתר דווקא , אבל כמובן ראשי תיבות זה רק רמז לעבודה .

אמרנו תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה .

תשובה – את לבבך ואת לבב .

תפילה – אני לדודי ודודי לי

צדקה – איש לרעהו ומתנות לאביונים .

ראשי תיבות אלות , מה זה קשור ? אז במגילה מדובר פה על מצוות המיוחדות של פורים , שבפורים נותנים מתנות איש לרעהו ומתנות לאביונים . נותנים צדקה לאביונים , שולחים מתנות אחד לשני , יופי נהדר . אז פורים זה מצווה של פורים , אבל פה יש עניין מיוחד שקשור דווקא לאלול וזה מרומז בראשי תיבות של הפסוק " איש לרעהו ומתנות לאביונים " . יש פה 2 דברים אחד זה איש לרעהו , השני זה מתנות לאביונים .

 

איש לרעהו זאת אומרת ככה : זה מאוד יפה לדבר על עבודה רוחנית , על התקדמות , על המידות –זה נהדר . אבל אתה לא לבד בעולם . מודעות אמיתית , התקדמות אמיתית –זה שתתחיל להיות מודע לזה שיש עוד אנשים ויש להם צרכים , ואתה יכול לעזור להם .- איש לרעהו .

איש לרעהו זה לא רק כסף . שים לב ! יש אין סוף הזדמנויות לעשות חסד , לעזור ,להרגיש, לתמוך , לעודד , יש הרבה אנשים נהדר וכ"א חסר לו משהו , והרבה פעמים יש לי , מה שאין לך , לפעמים זה הפוך . אחד אומר : " שמע : אין לי כסף לתת " -, בסדר , אתה יכול לתת את האוזניים שלך , להקשיב , אתה יכול לתת אהבה , עידוד , עצה , אתה לא יכול לתת עצה , אל תיתן עצה , תן מה שיש לך לתת . גם ברוחניות זה צדקה –זה חסד גדול .

יש פסוק בתורה : " ולבן שיניים מחלב " – אז הפסוק הזה מתאר את הברכה של יעקב אבינו , חלק מהברכה של יעקב אבינו לשבט יהודה , אבל אומרת הגמרא , נדמה לי שאמר את ר' יוחנן : " גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקהו חלב " . אחד שצמא , אחד שרעב , כולנו מבינים , מרגישים טוב מה זה נקרא לתת אוכל לבן אדם רעב . זה באמת סיפוק , כ"א מרגיש את זה , כ"א מבין את זה .

אומרת לנו התורה להלבין שיניים לשני כלומר לחייך אליו , תראה לו את השיניים שלך , מה אתה כזה חמוץ ? – אז זה יותר גדול מאשר לתת אוכל לעניים , חיוך זה צדקה גדולה , זה גם לא עולה כסף , לא צריך להוציא , תחייך , מה אתה חמוץ ? תגיד איזה מילה טובה , מי יודע אולי הולך להתאבד , עכשיו הוא יגיד אתה יודע מה ? יש סיכוי לאנושות , יש תקווה –הנה אחד מחייך , לא נתאבד . אמיתי זה קורה .

אנשים הולכים לעשות הרבה שטויות בחיים שלהם ואם הם רואים מישהו שקצת אנושי , אחד מחייך זה יכול באמת להציל אותם , אפילו שאתה לא מדבר איתו כלום ., רק מעודד אותו עם חיוך שלך.

ר' נחמן כותב : כל כך הרבה אנשים הולכים עם צער בלב ואף אחד לא יודע , והם רואים איזה מישהו מחייך , מחייך אליהן סתם , בוקר טוב , איזה מילה לא יודע , והוא יכול ממש להחיות אותם , יכול ממש להציל אותם .מה הבעיה ? , מה קרה ?

אבל גם ממש צדקה כפשוטו . מתנות לאביונים – תיתן ממה שיש לך , יש לך סמיכה תן למי שאין לו , יש לך כסף תן למי שאין לו , יש לך אוכל תן לו , לא רק בשביל לצאת לידי חובה , כי יש לך , יש לך מה לתת ..

מה זה קשור לאלול ? מה זה קשור לתשובה ? מה הכנסנו את זה לפה ? מה העניין פה ? – העניין פה מאוד פשוט רבותי היקרים – צדיק – זה המדרגה שאנחנו רוצים לשאוף אליה . צדיק –נקרא צדיק לא בגלל שהוא רק מודע ורוחני , אלא בעיקר עוסק בצדקה .

רבותי היקרים כשאדם עולה , והוא רואה רק את עצמו אז באמת הוא יורד , זה עוד אשליה אופטית שיש בעולם הרוחני . אם אדם עולה , מתעלה , מתקדם , מתקדש נהיה גורו מדהים , נהיה חכם גדול ,אבל הוא מרגיש את עצמו מתנהג כאחד שיותר מאחרים – מבחינת השקפת התורה – הוא לא עלה –הוא ירד .

אם עלית –בוא נראה שאתה יכול לרדת יותר למטה , שאתה יכול להתחבר ליותר אנשים , אתה יכול לאהוב יותר אנשים , אתה יכול להעניק יותר . אצל בני אדם כשאחד עולה מייד הוא מתייהר , מייד הוא מתרחק בכל תחום , בן אדם נהיה עשיר ישר הוא מקיף את הבית שלו עם מזכירות ושערים אי אפשר לדבר איתו כבר , זהו . ואם מישהו נפגש איתו אי אפשר ישר הוא מתחיל לחשוד , מה אתה רוצה כסף ? ? מה קרה ? נגמר הוא כבר למעלה ? אין עם מי לדבר . אדם תופס משרה בכלכלה , בצבא , בכל גבר , יש לו כבר את המשרד ,צריך לקבוע תור , שעות –זה לא ככה . בסדר –זה לגיטימי , אבל העמדה הזאת – איפה אתם כולכם ? מה אתם ? – זה לא נקרא שאתה למעלה , זה נקרא שאתה למטה .

אם קיבלת עמדה תהיה כמו הקב"ה . חז"ל אומרים : שהקב"ה כל כך גדול שיורד עד אלינו – זה הגדולה שלו . אצל בני אדם הגדולה של הגדול שהוא רחוק מהקטנים , איפה אתם ואיפה אני . ? אצל בני אדם זה ככה . אבל אצל הקב"ה זה לא ככה , במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותוהוא כל כך גדול שמעניין אותו אם איזה תולעת קיבלה את האוכל שלה או לא ? אם כואבת לי האצבע או לא ? הוא כל כך גדול שאין אצלו קטן וגדול , הכל חשוב , הכל יקר אצלו , מרוב שהוא גדול .

רבותי היקרים : אם אדם רוצה להיות להפוך רוחני באמת , אלוקי באמת , לשוב באמת למקום שלו , אז הוא צריך להיות דומה להקב"ה בעניין הזה .

אם אתה רוצה לגדול תבדוק את עצמך אם גדלת באמת , יש לך יותר לב אנשים , יותר כואב לך מהשני ? אתה רואה את השני ? או רק רואה יותר את עצמך ? במה אתה עסוק בגדולתך או בטובת הזולת ? =זה הבדיקה .

רבותי היקרים : באמת רואים אנשים גדולים בעם ישראל , שכמה שהיו גדולים באמת הקדישו את כל חייהם במסירות נפש לטובת הכלל . לא רק לשבת על איזה הר , או על הבונקר ולהראות שאני חכם , כמה

אני מוצלח ורוחני , משפיע מטובי , לא אלא באמת לתת את מה שיש לי לתת בשמחה , ברצון לעזור .

הדוגמא הכי קיצונית שאנו רואים , קשה לנו מאוד להבין , כשמשה רבנו , הוא הדוגמא המסטר הכי גדול שיש בעולם ובכלל . כשמשה רבנו רצה להיכנס לא"י אמר לו הקב"ה שלא יכנס ,כי הוא צריך להיענש על איזה דבר שעשה . ואז משה רבנו אמר לו , אולי בכל זאת והתחיל לבקש רחמים . אמר לו הקב"ה בוא אתן לך עצה , בוא שמע : עם ישראל עושה הרבה בעיות , אז בוא נחסל אותם ונברא עם ישראל חדש ממך , נתחיל הכל מהתחלה , דף חדש , נקי . במקרה כזה אני מוכן לתת לך להיכנס לא"י . בוא נעשה כזאת עסקה . ואז משה רבנו עונה לו , משפט בלתי אפשרי בכל קנה מידה , לא שמענו משפט כזה אף פעם , וזה קשה להאמין שאדם יכול להגיד דבר כזה : " מוטב יאבד משה ואלף כמשה ואל תינזק ציפורנו של הקטן והפחות בישראל " . משפט בלתי אפשרי , מה זה הפחות שבישראל בן אדם שקיבל 80 פעם עונש מוות על כל עבירות הכי חמורות , על כל הפשעים שאי אפשר לתאר , בן אדם הכי גרוע , בן אדם הכי ירוד , עכשיו לא הוא אלא הציפורן שלו , סתם חתיכת כלום . מוטב יאבד משה ואלף כמשה ולא תינזק ציפורנו של הפחות בישראל . זה נשמע מופרך , לא מובן בכלל , אי אפשר גם להבין למה אתה מתכוון ? אתה הרי הבן אדם הכי גדול , מה זאת אומרת ? אתה מוכן שאלף כמוך ימותו ולא הפחות שבפחותים? משה רבנו אומר : עם כל הכבוד לגדולה שלי ,זה לא יכול לבוא ע"ח פגיעה בנזק באיבר של האדם הכי נמוך או פחות , כי אם זה בא אז הגדולה היא פיקטיבית , זה לא גדולה , זה סתם .

טוב , אנו רחוקים מזה אבל יש לנו לפחות סמן לדעת מה הכיוון . לצאת מהדמיון , אתה רוצה להתקדם , אז תדע זה הסמן . אם אתה מתקדם אז יש לך לב יותר לאחרים , אתה רואה אותם, איכפת לך .

היום אנחנו רואים אנשים שההתקדמות שלהם על כמה יותר גוייות הם דורכים , כמה יותר הצליחו להשפיל את אלה שתחתיהם , כמה יותר בשר תותחים הם נתנו למכונת המלחמה שלהם , זה רמטכ"ל ,זה נשיא . זה בכלל לא מתחיל להיות בכיוון . אם אתה עולה , אם אתה פוגע ב הכי קטן , אל תעלה .

משה רבנו , דוד המלך – חז"ל אומרים שהקב"ה עשה להם מבחן אם הם ראויים להיות במדרגה כזאת גבוה , מנהיגים של עם שלם . מה היה המבחן ? רואה צאן , בוא נראה איך אתה מתייחס . גם משה רבנו וגם דוד המלך עשו פטנטים מיוחדים בעניין הזה לראות צאן כדי שהכבשים והעיזים הקטנים יכלו לאכול והגדולים לא ייקחו להם את האוכל , עשו שם עניינים שלמים . שטויות מה שידאגו לעצמם , מה אני ?

אם אתה מסוגל לחמול על ייצור פעוט בלי שיהיה לך איזה רווח פוליטי מזה , אז אתה ראוי להיות מנהיג . אם אתה מכבד ומייקר כל אחד הכי קטן , אתה יכול להנהיג עם . זה המסלול שהתורה מתווה לנו . אתה רוצה להתעלות , אתה רוצה להתקדם הנה יש לך מבחן תתחיל לתרגל אותו " איש לרעהו מתנות לאביונים " – תסתכל על הזולת , תעשה חסד – זה הבדיקה , כמה באמת אתה שווה ולא שאתה מרגיש את עצמך מעל והעיקר זה המטרה והאידיאל וכאלה .

פורים שמח .

מאת
רחמים ציונוב

Share Button


לינק לשיתוף: