תמחור נכון של מוצרים ושירותים

תמחור נכון של מוצרים ושירותים מביא בדרך כלל לרווחיות גבוהה.
במאמר זה ננסה לתת אור על התמחור נכון של שירותים ומוצרים על מנת שלא יצא שכרינו בהפסד .
ניהול העסק, זה דבר לא פשוט אך עם יודעים לתמחר את השירותים ומוצרים כך שהמחירים יהיו אטרקטיביים ולא כל כך יקרים ומצד שני אנו פותחים עסק בשביל להרוויח ולא למטרות צדקה לכן יש לתת דגש מאוד חשוב לקביעת מחירי המוצרים או השירותים .

הנתון הבסיסי והחשוב ביותר שבעל העסק חייב להכיר כדי לתמחר את המוצר או השירות כראוי הוא, סך העלויות הכרוכות בייצור המוצר או בהעמדת השירות. הדבר אולי נשמע טריוויאלי, אבל הרבה עסקים קטנים מסתפקים בהערכה, לעיתים הערכה גסה, ובכך מסתכנים בכישלון עסקי ולא מבינים למה הם עובדים כל כך הרבה שעות ולא מרוויחים או במקרים יותר גרועים מפסידים .

עסק שאינו יודע במדויק את עלות מוצריו או שירותיו, עלול להיקלע למצב הבאה: הערכת חסר של עלות המוצר, אשר תביא למכירתו במחירים נמוכים מאלה הנדרשים לכיסוי כל הוצאות ייצורו. לחלופין, הערכה גבוהה מדי תגרום לקביעת מחיר מכירה גבוה מדי ותוביל לקצב מכירות נמוך, עקב המחיר הגבוה לצרכן.
על מנת להמחיש את התמחור הלכה למעשה ההסברים במאמר זה ניתנים במונחים של "מוצרים" ו"ייצור", אבל מתאימים, בשינויים הרלוונטיים, גם לעסקים נותני שירות.

מה ההבדל בין תמחיר לתמחור
תמחיר ותמחור הם שני מושגים שונים ואין לבלבל ביניהם. עם זאת, מדובר בשני כלים המשולבים זה בזה ואי אפשר שזה יתקיים בלא השני.
תמחיר כלי מדידה הנותן תמונת מצב עובדתית, באמצעות איסוף, ריכוז, ניתוח וחישוב סך העלויות הסובבות את ייצור המוצר.
תמחור הוא הכלי שבאמצעותו קובעים את מחיר המכירה של המוצר. התמחור ניתן לשינוי ונתון לשיקולים שיווקיים ואסטרטגיים של העסק.
העלויות השונות- הגדרת העלויות הוא נושא שרבים נוטים לבלבל בין המונחים השונים הכלולים בו, דבר העלול לגרום לטעות בחישוב. כדי להגיע לחישוב מדויק של עלות המוצר חשוב להכיר אותם ולדעת להבחין ביניהם.
מיון ואפיון סך העלויות בעסק יכול להתבצע במספר דרכים, להלן שתי המרכזיות שבהן:

1. עלויות קבועות מול עלויות משתנות
עלויות קבועות – העלויות החלות על העסק בלא תלות בכמויות המיוצרות. הן חלות מעצם קיומו של העסק, אפילו אם העסק לא ייצר מוצר/הכנסה כלשהם, לדוגמה: שכר דירה, ארנונה, ביטוח וכדומה.
עלויות משתנות – עלויות אשר מושפעות בצורה ישירה מהיקף הפעילות העסקית של הפירמה, כגון: חומרי גלם, שכר עבודה וכדומה. עלויות אלה גדלות או קטנות בהתאם להיקפי הייצור.
לחלופין, ניתן למיין את סך ההוצאות של העסק בדרך הבאה:

2. עלויות ישירות אל מול עלויות עקיפות
עלויות ישירות – אלו הן עלויות שניתן לייחסן באופן ישיר למוצר. בעלויות ישירות נמצא את עלות חומרים שהשתמשנו לצורך ייצור המוצר, עלויות עבודת הייצור, עלויות של קבלני משנה עלויות שכר עבודה של עובדי היצור ועוד.

עלויות עקיפות – למעשה, כל העלויות שלא נכללו בעלויות הישירות. המאפיין אותן שלא ניתן ליחסן באופן ישיר למוצר מסוים או לפעילות מסוימת והן כוללות את חומרי העזר השונים, עבודה בלתי ישירה (הנהלה ומינהלה וכדומה) ועלויות אחרות.
כאמור, התמחיר עוסק בקביעת עלות ליחידת תוצר, אולם בכך לא מסתיים תפקידו. מערך תמחיר מעודכן ומדויק, מאפשר תכנון ותקצוב, פיקוח על עלויות, מדידת רווחיות לפי מוצרים, ובעיקר ביצוע של בדיקות כדאיות בנושאים שונים: כדאיות ייצור מוצר מסוים, כדאיות הפעלת מכונות כאלה או אחרות, כדאיות עבודה במשמרות ועוד.
חישוב עלות המוצר

עלות המוצר מורכבת מהעלות הישירה ליחידת מוצר והעלות העקיפה ליחידת מוצר הנקראת העמסה.
עלות ישירה – העלות למוצר המחושבת על-ידי חלוקת סך עלויות הייצור הישירות, במספר היחידות המיוצרות.
הוצאות הקבועות – חישוב העלות הקבועה ליחידת מוצר, המוכרת גם כהעמסת עלויות קבועות, מתבצע על-ידי חלוקת סך ההוצאות הקבועות של העסק לתקופת זמן מסוימת, במספר היחידות שיוצרו על-פני אותו פרק זמן.

תמחור – קביעת המחיר לצרכן
כעת, כאשר בעל העסק יודע במדויק את עלות המוצר או השירות שלו, הוא יכול לתמחר אותו לצרכן בצורה אופטימאלית.
בקביעת מחירי המכירה יש להביא בחשבון את עלות המוצר, הרווח שמבקש בית העסק להשיג לעצמו, וכן את המתרחש בשוק. כמו כן, במידה והעסק מעניק ללקוחותיו תנאי אשראי חריגים ומיוחדים אשר חורגים מהמקובל, יש לקחת גם את עלותם בחשבון.

במאמר הבא נתמקד על שיטות תמחור הלכה ולמעשה .

דוידוב יצחק (BA מנהל עסקים התמחות חשבונאית )
אימייל : Yitzhak@ydcpa.co.il
אתר אינטרנט : www.ydcpa.co.il

Share Button


לינק לשיתוף: