תרופה לדאגות – חלק א

ישחנה – תרופת הדאגה וטעם החיים

שלמה המלך החכם מכל איש כתב בספר משלי (משלי יב/כה): "דאגה בלב איש ישחנה " .
נושא זה חשוב ועקרוני, כי כאן המפתח להסיר דאגות ודיכאונות העלולים להשתלט עם האדם.
ראשית כל נביא התייחסות מהגמרא שנכתבה לפני כאלפיים שנה, (מסכת סוטה דף מב/ב) "ישחנה" – רבי אמי ורבי אסי , חד אמר יסיחנה מדעתו, וחד אמר ישיחנה לאחרים.

נמצא כי במילה "ישחנה" הבליע שלמה המלך בחכמתו דרכים אחדות לפתרון בעיה זו ורמז על דרכים כיצד תתכופף הדאגה,
ותשוח חזרה למקומה בצפונות הנפש.
פתרונות אלו הם בהתאם לרמתו הרוחנית, האנושית והנפשית של הדואג ושל גודל הדאגה האוחזת בו לכן יש צורך להתאים לכל דאגה את פתרונה ולכל דאגתן את העצה ההולמת אותו.
כי הרי אדם שמחשבותיו תפוסות בדאגה ופחד מפני העתיד, תחושות אלו תכרסמנה בלבו ותגרמנה לו לעצב מתמיד.
כתוצאה מכך תהיה נפשו כפופה בדאגותיה.
לכן מחזירים לדאגה את מקומה הטבעי ע"י שמכופפים אותה, מכניעים אותה עד שתשחה ותיכנע.
כלומר : ממכופף עליו לשוב להיות מכופף.
זו היא העצה : "ישחנה" ,ממנה נובעות הדרכים השונות לניצחון.
תרופה לדאגות חלק ב עכשיו לקריאה בפורטל לחצו כאן

בברכה
רחמים (רמי)ציונוב

Share Button


לינק לשיתוף: