תרופה לדאגות חלק ב'

ישחנה – תרופת הדאגה וטעם החיים

כל ההמלצות להתמודדות ולניצחון יוצאות מתוך מילת מפתח זו : "ישחנה", אשר שלוש משמעויות טמונות בה, כולן שואפות לאותה מטרה : אדם שנפשו שחומה וכפופה מרוב דאגות , יאזור כוח לכופף את הדאגה תחתיו במקום שיהיה כפוף תחתיה , כיצד ?
א: ישחנה = יכופפנה .כלומר : ישתלט עליה בעצמו ויסיח דעתו ממנה.
ב: ישחנה = ישיחנה לאחרים . מכוח יזמה זו יצליח הדואג בעזרת האחרים לכופף את דאגתו .
ג: ישחנה= ישמחנה . כי ע"ה הפגת הדאגות וההרפיה הנפשית ממתחים ,תחזור שליטת הדואג על מצבו .

בואו נראה איך חז"ל מלמדים אותנו את הדרך כיצד להשתחרר מדאגות המפריעות למהלך החיים התקין . לפני כן בואו ננסה להגדיר את אופייה ומהותה של "הדאגה" ,להבין לשם מה ברא הקב"ה תכונה זו בנפש , כמו כן ננסה להבין ולדעת את צורת ההשתלטות של הדאגה על הנפש, וכן איזו כמות ועומס של דאגה כבר נחשבת כבעיה . כי הרי אך ורק ע"י הכרת האויב ניתן להלחם בו .

את מהותה של הדאגה נגדיר מתוך המקראות , דברי חז"ל ומפרשיהם .שהרי כבר ידוע כי כל ניסיון אנושי שכלי –כיצד להגדיר את תכונות הנפש הבסיסיות נידון לכישלון!!
כיצד ייתכן שהאדם עצמו ישתמש בכוחות שלו בעצמו ,כדי להגדיר את עצמו , והוא עצמו מושפע מעצמו ? הרי אין לו שום אמת מדה –כיצד לבדוק מה היא נורמה ותחושה נכונה ומה עוות .שהרי אצל אדם מעוות מתעוותות אמות המידה , והוא הדין לציבור שלם . על כן רק כוח מבחוץ אלוקי עליון ,רק הוא יכול להנחות ולחנך את האדם בדרך הישרה .לכן מסיבה זו לא יכולות ההגדרות על כוחות הנפש אלא מפי נביאים ובעלי רוח הקודש .אך כמובן אחר שחכמי העם היהודי כבר קבלו מהנביאים את ההגדרות הבסיסיות ואת השמות של הכוחות הפועלים באדם , יכולים לבוא בעקבותיהם חכמים אחרים ולהיכנס לפרטים ולפרטי פרטים שבכוחות הללו , וללמוד על היחסים ועל הקשר ההדדי שביניהם , כמו שאמרו חז"ל : " חכמה בגויים תאמין ,תורה בגויים –אל תאמין " . התורה היא חוכמה הבאה כ"יש מאין" , כמו שנאמר : " והחוכמה –מאין תמצא " .ואלו שאר החוכמות הן "יש מ-יש " , של החכמים הפועלים על סמך התבוננות בטבע , ניסויי מעבדה , התפתחות של חוכמה וידע , וכן על סמך ניסיונותיהם של בני דורות הקודמים .לכן את כוחות הנפש הנסתרים והנעלמים , ניתן לבא ולהגדיר רק ע"י הארה מלמעלה , ורק ממבט אלוקי – שורש המציאות והנפש , כי משם משתלשלת השפעתה באדם ובעולם . מסיבה זו עלינו לתמוך את יתדותינו במקרא ובדברי חז"ל ,לבארם , להבינם ולפעול אך ורק על פיהם .

דאגה חיובית ושלילית
הבה נתבונן בשורש " דאגה " במקראות , נגלה אל איזה נושאים היא מתייחסת ,במה היא משפיעה על האדם וכיצד ניתן לשלוט בה . דוגמאות : חשש התנתקות (יהושוע כב/כד) שלום המשפחה (ש"א ט/ה) דאגות בנושאים אלו : בצורת , אויבים ,רעב , מלחמות . מכאן יש להסיק כי המכנה המשותף שצל הסיבה לדאגה הוא, הפחד והחשש מפני אובדן של דברים חשובים ויקרים הקשורים אל עצם החיים ומשמעותם . את הדאגה עצמה לא ניתן להגדיר כתכונה שלילית או חיובית ,אלא זו תכונה טבעית של אכפתיות ורצון התגוננות המוצאת את משכנה בלבו של כל אדם שפוי הנוטל על עצמו אחריות . כגון מה שאמר שאול המלך כשהלך לחפש את האתונות שאבדו לאביו , וראה שהשעה כבר מאוחרת : "פן יחדל אבי מן האתונות וידאג לנו . שהרי אבי אינו אדם חסר אחריות וכשהוא יראה שהשמש כבר שקעה ועבר זמן סביר מאז שצריכים היינו לשוב , ואנו עדיין בהרים מחוץ ליישוב , טבעי הוא שהדאגה לנו תוביל אותו לצאת לחיפושים אחרינו ובגלל אחריותו עלינו יגרם לו צער , ממילא ידאג לנו .

Share Button


לינק לשיתוף: