http://bbvostok.com/חדשות הרדיו הבוכרי | פורטל החדשות והרדיו של העדה הבוכרית - ב.ב. ווסטוק

חדשות הרדיו הבוכרי ארכיון

  • בתום הערכת מצב, הוחלט במערכת הביטחון להציב את מערכת ההגנה מפני רקטות בעיר הדרומית. בצה"ל נערכים לאפשרות שארגוני טרור ינסו לבצע ירי לאזור ההתחממות המסוימת בדרום, ואולי הירי שכבר בוצע […]

    "כיפת ברזל" הוצבה באילת

    בתום הערכת מצב, הוחלט במערכת הביטחון להציב את מערכת ההגנה מפני רקטות בעיר הדרומית. בצה"ל נערכים לאפשרות שארגוני טרור ינסו לבצע ירי לאזור ההתחממות המסוימת בדרום, ואולי הירי שכבר בוצע […]

    קרא עוד