http://bbvostok.com/יאיר לפיד | פורטל החדשות והרדיו של העדה הבוכרית - ב.ב. ווסטוק

יאיר לפיד ארכיון

  • פגיעה קשה במוסדות החינוך החרדים: טיוטת חוק ההסדרים של שר האוצר קובעת כי התנאי להכרה במוסד שאינו רשמי יהיה לימודי אנגלית, מתמטיקה ועברית בהיקף של 55% משעות הבסיס. עוד בתוכנית: […]

    חוק ההסדרים: הסבסוד למוסדות חרדיים יקוצץ !

    פגיעה קשה במוסדות החינוך החרדים: טיוטת חוק ההסדרים של שר האוצר קובעת כי התנאי להכרה במוסד שאינו רשמי יהיה לימודי אנגלית, מתמטיקה ועברית בהיקף של 55% משעות הבסיס. עוד בתוכנית: […]

    קרא עוד