http://bbvostok.com/כלכלה | פורטל החדשות והרדיו של העדה הבוכרית - ב.ב. ווסטוק

כלכלה ארכיון

  • תמחור נכון של מוצרים ושירותים מביא בדרך כלל לרווחיות גבוהה. במאמר זה ננסה לתת אור על התמחור נכון של שירותים ומוצרים על מנת שלא יצא שכרינו בהפסד . ניהול העסק, […]

    תמחור נכון של מוצרים ושירותים

    תמחור נכון של מוצרים ושירותים מביא בדרך כלל לרווחיות גבוהה. במאמר זה ננסה לתת אור על התמחור נכון של שירותים ומוצרים על מנת שלא יצא שכרינו בהפסד . ניהול העסק, […]

    קרא עוד