http://bbvostok.com/פורטל החדשות והרדיו הבוכרי | פורטל החדשות והרדיו של העדה הבוכרית - ב.ב. ווסטוק

פורטל החדשות והרדיו הבוכרי ארכיון

  • 30 הצעירים מצרפת שמחפשים מקום ללון בישראל, התיירת מגרמניה שנשארה בלי כסף, שתי השוויצריות שמחכות ליד עמדת המודיעין הנטושה, והבחור הישראלי שנשאר על הקרקע במדריד. מתרחבת שביתת חברות התעופה וההסתדרות […]

    תקועים בארץ ובעולם: שביתת חברות התעופה

    30 הצעירים מצרפת שמחפשים מקום ללון בישראל, התיירת מגרמניה שנשארה בלי כסף, שתי השוויצריות שמחכות ליד עמדת המודיעין הנטושה, והבחור הישראלי שנשאר על הקרקע במדריד. מתרחבת שביתת חברות התעופה וההסתדרות […]

    קרא עוד